MILLIGRAFT

MILLIGRAFT

Otolog adipoz dokunun, kapalı bir sistemde tek bir cerrahi işlem ile minimal manüplasyon (non-enzimatik) sonucu adipoz dokuyu saflaştırıp, homojen fraksiyona Self-FAT teknolojisi ile dönüştürerek elde etmeyi sağlayan tek kullanımlık, yarı steril ortamda hazırlanarak kullanılabilen steril tıbbi cihazdır.

Adipoz MSC hücre sayısı diğer dokulara göre daha fazladır.

Baer et al., 2012 ( Stem Cells International )

KENDİ GÜCÜNÜZ Self-FAT TEKNOLOJİSİNDE

  • Yüksek rejeneratif adipoz doku
  • Homojen fraksiyonlu ve yüksek saflıkta
  • Basit, hızlı ve etkili prosedür
  • Maksimum güvenlik ve sterile

Yeditepe Üniversitesi Kök Hücre Laboratuvarları tarafından yapılmış hücre sayım sonuçlarında, milliGraft ile hazırlanmış adipoz dokuda mezenkimal kök hücreden zengin hücre popülasyonu ve yüksek canlılık oranı kaydedilmiştir.

Hücre sayısı : 1,30 x 10³ /ml
CD73 (Endo_5_nükleotidaz) : %86,7
CD90 (Thy-1) : %7,0
Canlılık Oranı (7-AAD kullanılmıştır.) : %99,7