OSBLASS

OSBLASS

Kırık tedavisinde ve kırığın meydana gelmesini engellemek adına uygulanan tedavilere destek özel hazırlanmış formülasyon ile;

-Kırık iyileşmesinde destekleyici,

-Oluşan kırıkların iyileşme sürecini hızlandırmaya destek tedavi,

-Kaynamayan kırık tedavisinde destekleyici,

-Osteoporoza bağlı kemik kırıkların (özellikle omurga ve kalça kırığı) önlemeye yardımcı,

-Osteoporoz hastalığında kemik kalitesini artırmaya destek; Post-menapozal, senil ve sekonder osteoporozda destek tedavi olarak önerilmektedir.